Dijital pazarlama kavramı başlangıç itibari ile şöyle bir kenarda dursun, bizler önce pazarlama kavramı üzerinde yoğunlaşalım. Eminiz ki akabinde dijital pazarlama daha kolay anlaşılacaktır. Pazarlama, üretilmiş olan ürün ve hizmetlerin nihai tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin bütününü ifade eder. Esasında pazarlama, kişiden kişiye göre farklı tanımlamalara büründürülebilir. Mesela daha basit bir tanıma göre de pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarını ve oluşabilecek beklentilerini önceden anlamak, bu doğrultuda da hizmetlerin ne şekilde tasarlanıp sunulabileceğine ilişkin planlamaları ifade etmektedir. Bu tanımlamalara ve betimlemelere daha yüzlercesini eklemek mümkündür fakat genel olarak ana tema ve vurgulanması gereken noktalar şunlardan ibarettir;

 • İnsan ihtiyaçları ve beklentileri karşılanmaya yöneliktir.
 • Çeşitli eylemlerin toplamıdır.
 • İnsanlar ya da örgütler tarafından hayata geçirilir.
 • Hizmetler ya da düşünceler pazarlamanın temelini oluşturur.
   

  dijital pazarlama

Genel hatları ile pazarlama bu şekilde anlatılsa da bugün hepimizin hayatında farkında olmasak bile yer edinmiş bir kavramdır. Örneğin evimize gelen misafire ikram ettiğimiz çayın lezzetinden ve kalitesinden bahsederken bile bir şekilde pazarlama ağının içerisine girmiş bulunuyoruz. Peki ya dijital pazarlama bizlere neyi ifade etmeli? Dijital pazarlama kavramını anlamak için pazarlamadan çok uzaklaşacak mıyız? Elbette hayır. Aslında pazarlamanın içerisinde dijital pazarlamanın da tanımını yaptık. Tek fark kullanılan kanaldır.

Adından anlaşılacağı gibi dijital pazarlama, pazarlama sürecinin dijital ortamdan yürütülmesidir. Amaç, yöntem ve genel ilkeler pazarlama ile birebir örtüşmektedir. Nasıl ki, insanların kendi kendine yetebildiği zamanlarda pazarlama bir ihtiyaç değildi fakat sosyo-ekonomik yapının güçlenmesi ile birlikte pazarlama artık bir ihtiyaç oluşturdu. Günümüzde de gelişen teknoloji ve satışların artık internet üzerinden yapılıyor olması da dijital pazarlama kavramı ile tanışmamızı sağladı. Sağlamakla da yetmedi dijital pazarlama irili ufaklı tüm firmaların zarureti oldu.

İnternet için dijital pazarlamanın kalbi yakıştırmasını yapmak yanlış olmayacaktır. Peki, sadece internet demek yeterli olacak mıdır? Genel anlamda durumu açıklığa kavuşturuyor olsa da en çok kullanılan dijital pazarlama mecraları şu şekilde sıralanabilir;

 • Sosyal medya (facebook, linkedin, instagram, youtube, twitter… )
 • Mobil pazarlama ( mobil uygulama reklamları, mobil uygulamalar … )
 • E-mail ( firmaların en çok kullandığı dijital pazarlama tekniklerinin başında gelmektedir. )
 • İçerik pazarlama ( internet üzerindeki platformlarda ürün ve hizmet tanıtımları )

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi değişen yaşam şartları bizleri pazarlama ile tanıştırmışken, gün geçtikçe gelişen teknoloji ve imkanlar da dijital pazarlama kavramının önemini gözler önüne sermiştir.